سامانه فیش حقوقی دانشگاه جیرفت

پیش فرض نام کاربری و رمز عبور کد ملی می باشد.

در صورت فراموشی رمز عبور یا مشکل در ورود با مدیریت تماس بگیرید.